Nieuws

Gebruik van het e-attest vanaf maart 2018

Wat betekent ‘op elektronische wijze attesteren’?

Op het einde van de raadpleging of het huisbezoek kan uw huisarts uw getuigschrift voor verstrekte hulp aan de hand van zijn software (via het systeem eAttest) naar uw ziekenfonds sturen. Als alles in orde is, zal het ziekenfonds het bedrag van de terugbetaling overschrijven naar uw bankrekening.
Er verandert niets aan de betaling: net als voorheen schiet u het volledige honorarium voor.

Om u snel te kunnen terugbetalen is het belangrijk dat het ziekenfonds uw bankrekeningnummer heeft.

Wat ontvangt u op het einde van de raadpleging?
Op het einde van de raadpleging of het huisbezoek ontvangt u dus geen papieren getuigschrift voor verstrekte hulp meer dat u aan uw ziekenfonds moet bezorgen. Uw arts geeft u een ontvangstbevestiging (‘bewijsstuk’) waarop het volgende staat:

  • het te betalen bedrag

  • het bedrag van het honorarium (officieel tarief)

  • een nummer van de ontvangstbevestiging.

Met dat unieke nummer kunt u de verwerking van uw elektronisch getuigschrift volgen.
Hou die ontvangstbevestiging dus goed bij! Die bevestiging is voor u. U hoeft ze dus niet aan het ziekenfonds te bezorgen.

Geen verplichting voor de huisarts
Uw huisarts is niet verplicht om het elektronisch getuigschrift te gebruiken: u kunt uw papieren getuigschrift dus nog altijd aan uw ziekenfonds bezorgen.

Wat zijn voor u de voordelen van attestering op elektronische wijze?

Er zijn meerdere voordelen:

  • U hoeft geen kleefbriefje meer aan te brengen en u hoeft uw papieren getuigschrift niet meer naar uw ziekenfonds te sturen.

  • U krijgt sneller uw terugbetaling.

  • Er is minder risico op verlies van uw getuigschriften of op overschrijding van de termijn van 2 jaar waarbinnen een terugbetaling mogelijk is.

  • De elektronische uitwisseling van gegevens tussen uw arts en uw ziekenfonds is beveiligd.

Alle info kunt u terugvinden op de site van het RIZIV

Nieuwe website vanaf 01/02/18

Wij hebben hard gewerkt om voor jullie een hedendaagse gebruiksvriendelijke website te creëren vanaf 01/02/2018. Neem gerust de tijd om even rond te kijken op de website. U kan steeds bij ons terecht voor opmerkingen of aanvullingen.

Graag een online afspraak maken?

Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x