Praktische info

Wat zijn de praktische afspraken ivm de raadplegingen?

Om  efficiënt te kunnen werken, vragen we aandacht voor volgende afspraken:

 • Breng ALTIJD uw eID, of bij gebrek hieraan de isi+ kaart of klever mutualiteit mee.
 • Door het afgeven van deze kaarten gaat uw akkoord met het geven van uw geïnformeerde toestemming tot het raadplegen van uw medische gegevens via e-health.
 • 1 afspraak per persoon, komt u met 2 op raadpleging, gelieve dan 2 afspraken te reserveren.
 • Probeer zo mogelijk het aantal klachten te beperken, in een kwartiertje kunnen we niet het onmogelijke verrichten
 • Gelieve het gemaakte afspraakuur te respecteren. Als u te laat komt kunnen we uw afspraak  verplaatsen  of annuleren,  zodat iemand die wel al  aanwezig is kan worden onderzocht.
 • Gelieve bij het niet kunnen naleven van de afspraak deze tijdig te verwijderen via het telesecretariaat, website of kiosk.
 • Voorschriften voor medicatie worden enkel opgemaakt tijdens een consultatie. De patiënt is het liefst zelf aanwezig zodat noodzakelijke onderzoeken kunnen gebeuren en  administratieve gegevens in orde kunnen worden gebracht.  Gelieve ook uw voorraad thuis nog eens te controleren zodat we de gepaste hoeveelheden kunnen voorschrijven tot de volgende consultatie.
 • Ook voor het invullen van  allerhande attesten (arbeidsongeschiktheid, vertrouwelijk, etc...) reserveert u best een afspraak zodat de nodige info kan worden opgezocht.
 • Voor langer durende raadplegingen zoals pre-operatief onderzoek, verzekeringsonderzoek, gynaecologisch onderzoek ,....vragen we om 2 opeenvolgende afspraken vast te leggen.
 • Attesten die niet stroken met de waarheid worden niet opgemaakt.
 • Alle dokters van deze praktijk hebben inzage in uw medisch dossier.
 • U kunt betalen met bankkaart of cash, rekening houdend met de eventuele verplichte derdebetalersregeling. Tot 10 euro wordt cash betaald.
 • We proberen iedereen met het nodige respect te behandelen en verwachten dan ook hetzelfde respect van onze patiënten.

Hoe kan ik een afspraak maken?

U kan op 4 verschillende manieren uw consultaties vastleggen via de Digitale wachtkamer:

- Via de website

- Via de infokiosk in de wachtzaal (e-ID noodzakelijk)

- Via het telesecretariaat met het telefoonnummer 055/20.80.86

Via de app voor smartphone van de digitale wachtkamer


Hoe werkt de infokiosk?

1) Selecteer je taal.

2) Steek je ID-kaart in de gleuf.

3) Kies de gewenste arts.

4) Kies het moment van consultatie: voormiddag - namiddag - avond.

5) Selecteer 1 van de mogelijke tijdstippen van consultatie.

6) Bevestig uw afspraak. Een ticket zal automatisch afgedrukt worden als bewijs.

7) Ga terug naar het beginscherm.

 

Opgelet! Indien een afspraak niet meer mogelijk is bij uw gewenste arts, kijk dan gerust of er nog een afspraak vrij is bij een andere arts of op een ander tijdstip.

 

 

 

Wanneer is de praktijk open?

De deur is open elke weekdag van 7u tot 11u en van 12u30 tot 19 u. Op zaterdag is dit enkel in de voormiddag van 7u tot 11u.

De consultatie-uren kunnen echter sterk variëren, afhankelijk van de noden en de beschikbaarheid van het moment!

Hebt u een afspraak buiten de openingsuren?  Bel aan, de deur zal voor u worden geopend.

Opgelet: Gelieve steeds een afspraak te maken. Geen afspraak = geen consultatie!

Wanneer kan ik de dokter telefonisch bereiken?

U kan elke middag tussen 11u en 12u bellen en 1 van de artsen persoonlijk aan de lijn krijgen.

Opgelet: Dit beluurtje is bedoeld voor het meedelen van bloeduitslagen en andere resultaten. Hou er wel rekening mee dat de dienstdoende arts op dat ogenblik meestal ook zelf nog bezig is met een consultatie. Hou het telefoontje indien mogelijk dus kort en bondig. Voor uitgebreidere feedback of een vraag maakt u best een consultatie zodat u de gewenste arts persoonlijk kan spreken.

Wanneer kan ik het telesecretariaat bereiken?

Het telesecretariaat is bereikbaar op elke weekdag van 8u tot 11u en van 12u tot 19u met uitzondering van de feestdagen.

Op zaterdag kan u het telesecretariaat dus niet bereiken en is een consultatie dus enkel mogelijk via de website of de kiosk.

Hoe kan ik de praktijk bereiken met de wagen?

De praktijk is gelegen op de hoek met de O. Decolylaan.

In de Hermes Van Wynghenestraat is het zone 30 en éénrichtingsverkeer richting centrum.

 

Aan de praktijk is er privé parking voor 3 wagens.

Hoe kan ik de praktijk bereiken met het openbaar vervoer?

De bushalte bevindt zich juist voor het kruispunt, vlak bij de praktijk.


U neemt bus 71 of belbus 460.